سقط‌جنین با زعفران

سقط‌جنین با زعفران

سقط جنین در هفته اول با زعفران یکی از متداول‌ترین روش‌هایی است که در ایران استفاده می‌شود.
خوردن زعفران غلیظ می‌تواند قبل از ۳ ماه اول باعث سقط شود.
برای مثال زنانی که در سه ماه اول بارداری به سر می‌برند، حق کار کردن در مزارع کشت زعفران ندارند.
اما استفاده از زعفران بعد از ۳ ماه اول حاملگی به مقدار کم و همراه با غذا خطری برای جنین ندارد، و تا حدودی هم موجب زایمان آسان‌تر هم می‌شود.
زعفران با افزایش هورمون پروستاگلاندین در رحم زن حامله موجب افزایش احتمال سقط جنین می‌شود.خرید قرص سقط جنین

 

قوی‌ترین داروی گیاهی برای سقط جنین

همچنین مصرف زعفران موجب انقباض رحم و بالا رفتن درجه حرارت بدن می‌شود که این فرایند‌ها نیز به سقط کمک می‌کنند.
خانم‌های مسن‌تر و قدیمی اعتقاد دارند مصرف زعفران باعث زیباتر شدن نوزاد و رنگ پوست او می‌شود،
پژوهشگران این نظریه را کاملا رد کرده و با انجام آزمایشات دریافته‌اند که زعفران هیچ تاثیری بر روی پوست نوزاد ندارد.

سقط‌جنین با زعفران
 

روش سقط جنین با زعفران

چگونه با زعفران سقط جنین کنیم؟همانطور که در بال هم گفتیم برای سقط باید زعفران غلیظ خورده شود،
دریک ظرف کوچک ۹۵ تا ۱۰۵ میلی‌گرم آب گرم ریخته و سپس ۱ گرم زعفران «مرغوب، سرگل» به آن اضافه می‌کنیم تا دم بکشد.
روزانه سه تا چهار وعده، و هر وعده یک تا دو قاشق از آن میل کنید.
احتیاط کنید. مصرف بی‌رویه مثلا به اندازه ۱ مثقال «۵ گرم» می‌تواند باعث مسمومیت شدید شود.

 

عوارض سقط جنین با زعفران

برای سلامتی خود در مصرف هر ماده غذایی یا داروی گیاهی تعادل را باید رعایت کرد.
مصرف بیش از ۱۲ گرم زعفران در بارداری یا هر زمان دیگر، خطر مسمومیت دارد.
مصرف زعفران می‌تواند عوارضی همچون انقباض رحم، گرفتگی عضلات، خونریزی، اسهال، ایجاد احساس خستگی، حالت تهوع و استفراغ به همراه داشته باشد.
حتما در رابطه با مقدار مصرف زعفران با پزشک مشورت کنید.

علائم سقط جنین با زعفران

تقریبا علائم سقط با هر دارو،شبیه هم هستند، که در همین مقاله توضیح داده شده است.

سقط جنین در اسلام

سقط جنین در اسلام

سقط جنین در اسلام

 

از آنجا که 42 کشور از 47 کشور در قاره آسیا مسلماننشین هستند، ابتدا به بررسی اجمالی سقط جنین از منظر اسالم میپردازیم. قوانین اسالمی در کشورهای مسلماننشین این منطقه به حل مسائل مورد اختالفی چون سقط جنین کمکشایانی میکند.  بر اساس دیدگاههای اسالمی، سقط جنین
شرعا حرام بوده و در قانون برای کسانی که به انجام این عمل مبادرت میورزند، هم مادر و هم پزشک، مجازات سنگینی وضع شده است. قرآن به عنوان مهمترین منبع و اساس قوانین اسالم، عبارت سقط جنین را بهوضوح بکار نبرده است، اما برای حق حیات اهمیت و تقدس وافری قائل میشود.

از دیدگاه قرآن نابودی حق حیات به ناحق برابر است با نابودی همه جامعه، به طوری که در آیه ۳۲ سوره مائده میفرماید: هر کس نفسی را بدون حق قصاص یا بی آنکه فساد و فتنهای در روی زمین بکند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته است.  مذهب شیعه سقط را پس از لانه گزینی تخمک لقاح یافته حرام کرده است، اما علمای اهل سنت نظرات گوناگونی در این مورد مطرح کردند.

جهت خرید قرص سقط جنین خرید قرص سایتوتک خرید قرص میزوپروستول با این شماره 09059526944 تماس بگیرید.

سقط جنین در اسلام

 

از دیدگاه فقه جنین به طور کلی دو مرحله دارد:

1- مرحله قبل از دمیدهشدن روح که قبل از ۴ ماهگی مادر باردار است. زمان ولوج روح در بدن جنین، ابتدای به وجودآمدن نفس حیوانی است. در قرآن از اینمرتبه تحت عنوان »ثم أنشأناه خلقا آخر« یاد شده است. بنابراین گرچه تا قبل از ولوج روح به جنین، انسان کامل و بالفعل تحقق نیافته، اما انسان بالقوه هست، لذا الزم است حرمت آن حفظ شود؛

2- مرحله پس از ولوج روح. در این مرحله جنین حقوقی مانند انسان کامل دارد.

 

1ـ دیدگاه فقه شیعه نسبت به سقط جنین

اکثر فقها مراحل تکامل خلقت جنین را به سه قسم کلی تقسیم کردهاند. اگر فردی جنین را در هر یک از این مراحل از بین ببرد، معصیت کرده و بایستی دیه بپردازد. این مراحل عبارتند از:

1- قبل از کاملشدن خلقت به شکل انسان: نطفه که دیه سقط آن ۲ %دیه یک فرد کامل است. علقه (خون بستهشده) که دیه سقط آن ۴ %دیه یک فرد
کامل است. مضغه (شکلگیری گوشت) که دیه سقط آن ٩ %دیه یک فرد کامل است. شکلگیری استخوان که دیه سقط آن ٨ %دیه یک فرد کامل است؛

2ـ بعد از اتمام خلقت به صورت انسان و قبل از ولوج روح: دیه سقط جنین در این مرحله 10 %دیه یک فرد کامل است؛

3ـ بعد از ولوج روح: که دیه سقط آن به اندازه دیه یک فرد کامل است.

 

 

2ـ دیدگاه فقهی اهل سنت نسبت به سقط جنین

اهل سنت کمتر به مراتب مختلف جنین در تعیین دیه سقط آن اشاره کردهاند. مالکیه و شافعیه برای جنینی که به همراه مادرش کشته شود، دیهای جداگانه قائل نشدهاند و به صرف دیه مادر بسنده کردهاند، لذا یکی از شرایط تعلق دیه به جنین سقط شده این است که مادرش در اثر ضربهای که جنین سقط شده، سالم بماند. مالکیها، اولین مرحله تعلق دیه را علقه، دانستهاند برخالف شافعی و حنبلی که دیه را برای علقه نفی کرده و از مضغه، قائل به دیه شدهاند. در هر حال هر دو مذهب به حرمت سقط جنین پس از ۴ ماه توافق دارند.

 

انواع مجازات سقط جنین در اسالم عبارتند از:

الف ـ قصاص: مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق جزای اسالم، قصاصنفس است؛

ب ـ دیه: در قانون مجازات اسالمی در ماده 1٠ آمده است: دیه مالی استکه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. همچنین در ماده۲٠۴ عنوان شدهاست دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به اولیای دم او داده میشود؛

ج ـ تعزیر: در فقه تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است )محمدی، 1۳٨٩ ش.( که نوع مجازات با توجه به اراده و قصد جنایت کار و همچنین میزان تکامل جنین متفاوت است، اگرچه در اسالم و قریب به اتفاق ادیان الهی سقط جنین منع شده است، عواقب و مشکالت ناشی از ممنوعیت مطلق سقط جنین باعث شد که کشورهای زیادی با نگرش واقعبینانه، سقط جنین قانونمند را در شرایط خاصی اجازه دهند. با استناد به بررسی جامع سازمان بهداشت جهانی در سال 1٠٠٠ در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسالمی نظیر بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، یمن، مالزی و پاکستان زمینه های جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم نمودهاند.  در مقابل، تعدادی از کشورها منجمله ایران، هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری واقعبینانه قرار ندادهاند.  در ادامه بهبررسی قوانین سقط جنین در کشورهای مختلف قاره آسیا میپردازیم.

نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

میزوپروستول

برای استفاده از خرید قرص سایتوتک دستورالعمل زیر را نجام دهید. در صورتی قصد سفارش قرص سقط جنین سایتوتک را دارید با شماره 09059526944 خانم حسینی تماس بگیرید.

چگونگی مصرف قرص سایتوتک

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق واژن

پس از خرید قرص سقط جنین باید استفاده آن را یاد بگیریم. ابتدا ادرار کنید و سپس دست‌ها را بشویید و دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید. لازم نیست که قرص‌ها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است. در نهایت لازم است به مدت ۳۰ دقیقه دراز بکشید.

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق دهان

قبل از هرچیز اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه‌ها و دندان‌های پایین قرار دهید (دو قرص در هر طرف). قرص‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در این حالت نگهدارید. توجه داشته باشید که در مدت این ۳۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در نهایت بعد از ۳۰ دقیقه، با آب باقیمانده قرص‌ها در دهان را میل کنید.
بعد از مصرف قرص‌ها تا ۲ هفته احتمال سقط شدن جنین هست، ولی بطور معمول در ۱۲ ساعت اول پس از مصرف قرص‌ها جنین سقط می‌شود.
بیشتر بدانید: علائم سقط جنین؛ چگونه مطمئن شویم جنین سقط شده است؟
توجه: در خانم‌هایی که سابقه سزارین دارند به هیچ عنوان خودسرانه استفاده نکنند چون احتمال پارگی رحم وجود دارد.

مرحله 1  یک قرص میفپریستون (200 میلیگرم) را ببلعید.

مرحله 2 تا 48 ساعت صبر کنید. قبل از استفاده از میزوپروستول باید 24 ساعت صبر کنید، اما نباید بیش از 48 ساعت صبر کنید. در حالی کھه منتظر ھهستید، کارھهای معمول در زندگی روزمره خود، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن بھه محل کار یا مدرسھه را انجام بدهید

مرحله 3 مقداری آب بنوشید تا دھهان خود را خیس کنید. 4 قرص میزوپروستول (ھهر یک 200 میکروگرم) را بین گونھه و لثھه پایین خود (2 قرص در ھهر طرف) قرار دهید.

مرحله 4 آن ها را ب ه مدت 30 دقیقھه در گونھه خود نگھ دارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھهانتان خشک شود یا طعم گچ بدھهد. طی این 30 دقیقه از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.

مرحله 5  بعد از 30 دقیقھه، دھهان خود را با آببا آب بشویید و ھهر مقداری کھه از قرص باقیمانده است را قورت بدهید.

آیا سقط جنین جرم است؟

آیا سقط جنین جرم است؟

قوانین مربوط به جرم سقط جنین

در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد. در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است. لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن خرید قرص سقط جنین

 

در مرحله اول؛ قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل این که دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی شود. و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان ها نیست و قتل آن حرام است. لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست. قانون گذار مقرر نموده: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.» و در بحث سقط جنین در ماه های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (2) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.

 

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

 

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش مي‌آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری ازکشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، پرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بداقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند.

در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است.

درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :

1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .

مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط چنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد.

 

وضعیت سقط جنین در ایران

با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی – که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد ويا اینکه دردوران نامزدی باردارشده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است، بیشترسقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .

سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس ازرفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

قرص سقط جنین سایتوتک چیست؟

قرص سایتوتک در ۱۹۷۳ عرضه و اولین بار برای درمان زخم معده از آن استفاده شد. این دارو در قالب قرص‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمیو با نام دیگری همچو میزوپروستول تولید می‌گردد. این قرص هم به شکل واژینال و هم خوراکی (زیر زبانی) برای ختم حاملگی و سقط جنین استفاده می‌شود. همچنین اگر مرگ داخل رحمی رخ داده باشد، پزشک این قرص را برای دفع جنین تجویز می‌کند. همچنین از این قرص علاوه بر سقط جنین در موارد دیگری مانند درمان زخم معده، القای زایمان و درمان خونریزی بعد از زایمان استفاده می‌شود.

جهت خرید قرص سقط جنین با شماره 09059526944 خانم دکتر حسینی تماس بگیرید.

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

در زیر به برسی تجربه سقط جنین با قرص سایتوتک از زبان شما می پردازیم، در قسمت نظرات می توانید نظر خود را ثبت کنید.

 

تجربه حاملگی خارج رحمی در آبان ماه سال 89 خیلی بیشتر از اونکه ناراحتم کنه منو شکه کرد. تجربه اولین بارداری بود و به فاصله یک روز از پدیدار شدن خط دوم روی بی بی چک خانگی خونریزیهام شروع شد. اصلا نمیدونستم علتش چی ممکنه باشه. چندین روز آمپولهای پروژسترون و قرصهای جورو واجور هم از شدتش کم نکرد و نهایتاً بعد از سونو و دیده نشدن ساک حاملگی احتمال حاملگی خارج رحم داده شد. ولی چون خونریزی زیاد بود دکترم گفت که بهتره بزاری خودش دفع بشه و چنانچه چیزی باقی موند اقدامات بعدی انجام خواهد شد. به فاصله هر 72 ساعت آزمایش خون دادم تا اینکه عدد بتا تیترم توی ده روز به زیر 10 رسید و دیگه توقف کامل حاملگی اعلام شد. درد و نگرانی و اضطراب و حتی بی اطلاعی خانواده چون نمیخواستم درگیر این ناراحتی بشن همه و همه باعث تحلیل قوای جسمی و روحیم شد که باعت شد حداقل طی یک سال بعدی به فکر بچه دار شدن نیفتم. بعد از بهبود نسبی دکتر برام عکس رنگی از رحم نوشت که علت این سقط رو پیدا کنه اما درد زیاد موقع عکس باعث شد نتونم اینکارو انچام بدم و دکترم هم گفت که در اغلب موارد علت مهمی نیست و ممکنه برای هرکسی پیش بیاد و بزار ببینیم در حاملگی بعدی چی پیش میاد.

شهریور ماه سال 91 بعد از یک مسافرت خاطره انگیز و حسابی کیان نازنینم تو دل مامان جا خوش کرد و نه ماه بعد در خرداد 91 ما رو صاحب عزیزترین هدیه آسمانی کرد. از لحظه ای که متوجه شدم باردارم تا به امروز زیباترین روزها برام رقم خورده و انشالله روزهای زیباتری هم در پیش خواهد بود.

20 آبان ماه امسال بعد از یه انتظار طولانی باز هم چشممون به جمال خط دوم روشن شد و شادی بی حدی که از دیدن آن نصیبمون شد قابل وصف نیست. اما نمیدونم چرا از همون اول اضطرابی تو دلم بود و اصلا شک داشتم که واقعا چیزی هست. اولین جلسه با دکترم (24 آبان) به تجویز قرصهای تقویتی و مراقبتهای اولیه شروع بارداری گذشت و طبق محاسبات از اولین روز آخرین پریدم (10 مهر) نی نی باید تو هفته ششم میبود که دکتر گفت هنوز برای سونو زوده و شنبه هفته آینده بیا. شنبه اول آذر ماه دل توی دلم نبود. وقتی دکتر گفت که یه ساک حاملگی خالی به سن 5 هفته و 4 روز یعنی با اختلاف حدود دو هفته از تاریخی که باید باشه هم با سونو روی شکم و حتی سونوی واژینال، دلم هری ریخت. اما از اونجا که طی دو ماه گذشته اش پرید نامنظم داشتم و تاریخش از 20 ماه به 10 رسیده بود به خودم دلداری دادم که شاید لقاح دیرتر انجام شده و هنوز اونقد جنین کوچیکه که دیده نمیشه. دکتر گفت ده روز دیگه صبر کن و باز سونو بده. تو این مدت بخاطر بعضی ناراحتی هایی که توی خانواده پیش اومده بود یه روز موقعی که مامانم و مادر همسرم خونه ما بودن برای تغییر جو و اوضاع ناخوشایند بهشون گفتم که شاید نوه دومی نوی راه باشه که ایکاش نمیگفتم. البته از طرفی هم بیحالیهای ماههای اول حاملگی و خستگیها از چشم مامانها دور نمیمونه و بالاخره میفهمیدن ولی کاش عجله نمیکردم. روز چهارشنبه 12 آذر ماه باز هم ساک حاملگی خالی به اندازه 19 میلیمتر و سن 6 هفته و 5 روز دیده شد. از دکترم پرسیدم که حالا که خونریزی ندارم شاید بهتر باشه بازم صبر کنم. دکتر گفت میتونی صبر کنی ولی اصلا امیدوار نباش. جایی خونده بودم که اگه هنوز ساک حاملگی به 20 میلیمتر نرسیده احتمال دیده نشدن جنین هست ضمن اینکه اگر حاملگی پوچ باشه اکتراً در هفته های 7 و 8 خودشون سقط میشن. با امید کم و با نذر و نیاز فراوان تا چهارشنبه 26 آذر صبر کردم و در حالی که دیگه باید جنین دیده میشد یک ساک حاملگی نامنظم خالی با سن 5 هفته دیده شد. قبل از رفتن به اتاق سونو انقدر ضربان قلبم بالا رفته بود که احساس میکردم الان از توی سینه ام میپره بیرون. وقتی نتیجه رو برام میگفت نمیدونم چرا فقط یه حس بی تفاوتی پیدا کردم. انگار که تا حالا یه هدفی داشتی و دیگه هدفی نداری. دیگه چیزی نیست که براش نگران باشی یا شاد بشی. بدترین کابوسم خبر دادن به مامانها بود. کاری که اصلا دوست نداشتم ولی موقع خبر دادن سعی کردم خودم رو بی تفاوت نشون بدم و گفتم طوری نیست که خداروشکر که اصلا جنین تشکیل نشده بود و حالا این یه ساک حاملگی خالیه که سقط شدنش هم کاری نداره هرچند خودم به گفته های خودم ایمان نداشتم و ته دلم قیامتی به پا بود. تنها چیزی که من رو سرپا نگه داشت وجود نازنین پسرم و دلگرمیهای همیشگی همسرم بوده وهست.

برای سقط دکتر 4 تا قرص میزوپروستول، 10 تا مسکن و ضد التهاب مفنامیک اسید هر 8 ساعت و شیاف دیکلوفناک که گفت هر وقت درد داشتی استفاده کن و آنتی بیوتیک سفیکسیم 7 تا هر 24 ساعت تجویز کرد. گفت 6 صبح یکی از میزوپروستولها رو به صورت واژینال استفاده کن و 12 ساعت بعد یکی دیگه رو به صورت زیرزبونی. تو این فاصله هر اتفاقی افتاد به من خبر بده که بگم با بقیه قرصها چیکار کنی. روز جمعه 28 آذر بعد از یک صبحانه مفصل در کنار خانواده ساعت ده صبح اولین قرص رو استفاده کردم. از هرکی میپرسیدم یا خونده بودم دردی کمی بیشتر از پریود معمولی داره. تا ساعت دوازده انقباضات خیلی خفیف بود. همون موقع یه مفنامیک اسید خوردم به امید اینکه از این بیشتر نشه. اما ساعت یک درد به حد نهایت رسید. آنقدر بود که نه میتونستی بشینی نه راه بری نه بخوابی هیچ وضعیتی برای خلاصی از درد فایده نداشت. یکبار حالم بهم خورد و شاید به اندازه یکربع حرارت بدنم بشدت بالا رفت اما خونریزی به مقدار کم بود. وسطهای درد یاد شیاف دیکلوفناک افتادم فک کنم حدود 4 بود که دردم کم شد و من یکساعتی تونستم دراز بکشم. ساعت 5 که رفتم دستشویی دو تا لخته بزرگ دفع شد و دردم کاملاً از بین رفت. با دکترم که تماس گرفتم گفت دیگه نمیخواد قرص دوم رو مصرف کنی (در حالیکه شنیده بودم بعضیها دو سه تا قرص هر 6 ساعت مصرف میکنن و گاهی باز هم جواب نمیده) و فردا بیا سونو. شنبه بعدازظهر گفت که قسمت اعظمش دفع شده و فقط لخته هاش مونده که 8 تا قرص متیل ارگونوین (جهت شبیه سازی انقاباضات زایمان) بهم داد که هر 8 ساعت مصرف کنم برای دفع لخته ها. از دکتر پرسیدم آیا همینقدر درد داره گفت که بار اول چون باید از دیواره رحم کنده بشه دردش بیشتره و حالا فقط انقباضات معمول رو تجربه میکنی. من یک قرص رو ساعت ده شب و یکی دیگه رو ساعت 6 صبح مصرف کردم. تا ظهر هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که جایی مهمان بود وسط مهمانی یکدفعه درد و خونریزی شروع شد و مجبور شدیم با یه عالمه عذرخواهی برگردیم خونه. لخته های بزرگ خون و پشت هم با دردی مشابه قبل. باز هم دیر استفاده کردن شیاف باعث شد درد زیادی بکشم و الیته خونریزی در حدی که از توی دستشویی نمیتونستم بیام بیرون. بنظر خودم چهار پنج تا بطری 5/1 لیتری خون از دست دادم. جوری بود که مامانم از پشت در دستشویی برام آبمیوه و مسکن میاورد. اینبار هم شیاف ساعت 5 عصر اثر کرد و من تونستم کمی دراز بکشم. فرداش دکترم گفت دیگه قرص رو نخور و بزار رو روند خودش دفع بشه. الان بعد از دو هفته هنوز لکه بینی ادامه داره و میگن که شاید تا 40 روز هم ادامه داشته باشه. قراره فردا برم آزمایش بتا تیتر بدم که اگر خدایی نکرده هنوز پایین نیومده اقدامات لازم رو انجام بدم. ولی خداروشکر هرچه بود داره تموم میشه و من باورم نمیشه چه دورانی رو گذروندم. و سخته باور کنم بعضیها چندباره این تجربه سقط جنین رو از سر گذروندن.

چندتا نکته مهم هست که یادآوری میکنم و امیدوارم بدردتون بخوره:

– اگر مثل من سن بارداریتون با آخرین تاریخ قاعدگیتون متفاوته امیدتون رو از دست ندین شاید لقاح دیرتر صورت گرفته. تو نوشته های دیگران میخوندم که گاهی تا هفته 12 هم جنین دیده نشده. اگر مشکل خاصی ندارید قبل از هفته 7 و 8 سونو نرید که بیخود نگران شین. ولی در عین حال جایی هم برای احتمال حاملگی پوچ بگذارید و عالم و آدم رو قبل از مطمئن شدن و شنیدن صدای قلب دلبندتون خبر نکنید که یکوقت خدایی نکرده ناامیدی و سرخوردگی داغونتون نکنه.

این اتفاق برای هرکسی حتی اگر خودتون و همسرتون سالم سالم باشین ممکنه پیش بیاد پس فکر نکنید حتما عیب و ایرادی دارید.

اگر براتون مفنامیک اسید تجویز شده هر 8 ساعت کمی قبل از مصرف قرص میزوپروستول بخورید. ضمنا بهیچ وجه بیش از ده تا قرص مفنامیک استفاده نکنید که دیگه اثر نداره.

حتما حتما نیمساعت قبل از شروع درمان شیاف دیکلوفناک استفاده کنید که بعد از شروع درد دیگه فایده نداره.

قبل از شروع یه صبحانه مقوی مثل عدسی و آبمیوه بخورید.

اگر خونریزی شدید شد در حدی که مثل من نمیشد از دستشویی در بیاید رودرواسی نکنید و سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.

دائم مایعات مصرف کنید. بشدت از خودتون مراقبت کنید حتی اگر یه نوپای شیطون تو خونه دارین که نمیزاره حتی برای چند لحظه چشماتونو ببندین. دکتر من روزی دوتا قرص آهن برام نوشته بود که اگه خونریزیتون زیاده حتما استفاده کنید.

در صورت خونریزی شدید مطمئنا پدهای موجود جوابگو نیستند. خجالت نکشید از پوشکهای بچه استفاده کنید کاملا احساس خوبی بهتون میده مطمئن باشید.

تهوع و تب از عوارض قرصهای میزوپروستوله پس نگران نشید درصورتیکه بیش از حد و ادامه دار نباشه.

بنظر من به هیچ عنوان تنها نمونید و اجازه بدید بقیه بهتون کمک کنن. این حجم خونریزی و درد شوخی بردار نیست.

من تجربه زایمان طبیعی نداشتم ولی فک میکنم دردش کم از زایمان طبیعی نباشه. البته بیشتر به خاطر اشتباه من در زمان استفاده از مسکن پس خودتون رو آماده کنید.

نمیخوام بترسونمتون یا زیادی غلو کنم ولی بنظرم هرچی آمادگی داشته باشین راحتتر با شرایط کنار میاید.

جایی خوندم اگر یکبار خانمی بارداری پوچ رو تجربه کنه دیگه دچارش نمیشه و البته از تجربیات بعضی هم خوندم که حتی سه بار هم این اتفاق براشون افتاده. طبق دانسته های ناقص خودم این اتفاق اغلب برای کسانی میافته که از ابتدا مشکلات رحمی داشتن پس من برای خودم حداقل امیدوارم که این اولین و آخرین بار باشه.

قطعا شرایط من ممکنه با هیچکس دیگه مشابه نباشه و برای بعضی طبق شنیده هام خیلی خیلی راحتتر از شرایط منه پس فقط امیدوارم که تجربه سقط جنین من بخشی از شرایط شما رو پوشش بده و کمک کننده باشه.

حتی اگر در اولین بارداری خودتون دچار این مشکل شدید روحیه خودتون رو از دست ندین. حتما حتما یه برنامه دوم در کنار بچه دار شدن داشته باشین. مثلا اگه بچه دار نشدم میرم مسافرت، خونه مو عوض میکنم، یه مهمونی حسابی میگیرم، فلان خرج رو که مدتها تو فکرش بودم برا خودم میکنم حالا هر چیزی که بتون انگیزه بده. فقط چیزی باشه که برای شما ته ذهنتون سقط جنین آخر دنیا نباشه و بتونید خیلی زود باز سرپا بشید.

یه نکته مهم اینه که بعد از هربار فعالیت یا پیاده روی احتمالا خونریزیتون بیشتر میشه. نترسید هرچه زودتر این لخته ها خارج بشن براتون بهتره پس بعد از یه بهبودی نسبی فعالیتهای روزانه رو در کنار تقویت خودتون از سر بگیرید.

 

تجربه های سقط جنین

حال به برسی تجربه سقط با قرص سایتوتک می پردازیم:

تجربه اول : خونریزی از نشانه های سقط شدن جنین

خونریزی ناشی از سقط جنین در هفته پنجم بارداری احتمالا سنگین تر از یک دوره طبیعی است. چرا که بافت ایجاد شده در بارداری همراه با تخلیه طبیعی رحم خارج می شود. البته در پنج هفتگی هیچ جنینی قابل تشخیص نیست

 

تجربه دوم : وقف علائم بارداری از نشانه های سقط شدن جنین

در طی سقط جنین، ممکن است متوجه از بین رفتن علائم حاملگی مانند درد خفیف سینه ها، خستگی یا ادرار مکرر شوید. سطح هورمون های مسئول این عوارض جانبی، مانند استروژن و پروژسترون، به طور ناگهانی در طول یک سقط جنین کاهش می یابد. و در نهایت در سونوگرافی، هیچ علامتی مبنی بر بارداری نخواهید یافت.

 

تجربه سوم :تغییرات هورمون از نشانه های سقط شدن جنین

در طول بارداری، سطح گونادوپتروپین کوریونی انسانی (hCG) افزایش می یابد. در حاملگی طبیعی، سطح hCG هر دو تا سه روز دو برابر می شود. انحراف از هنجار معمولا حاملگی غیرطبیعی را نشان می دهد.